Services

We provide the full-service package necessary in the context of the management of hotel management and other commercial real estate

The basis of our activity is the most difficult and most important part of every hotel - sales

Considering any type of cooperation, we regularly report on the actual state of sales in the hotel and the accomplishment of planned indicators.
analyze the current situation concerning sales in the hotel: check the effectiveness of all tools and suggest new methods
improve the subsisting sales process (for subsisting projects) or organize sales “from scratch” (for new projects)
develop an individual long-term strategy to increase sales with a clear step-by-step implementation plan for every establishment
conclude cooperation agreements with corporate, travel companies and B2B-clients
register the hotel in appropriate online booking systems, observe its presence and brand awareness
work out the booking process completely from the customer’s call to the formation of the account
develop templates for a package of documents used in the sales process
a system of profitability management, which helps to determine the optimal cost of a hotel room in a certain period, taking into consideration plenty of factors
REDITUS hotels

Basic competencies

CONSULTING​

counsel on all issues and at any stage of the project

AUDIT

conduct an audit of the existing establishment; make recommendations for its reforming to improve efficiency

PLANNING​

assess the investment attractiveness of the project; create technical and economic feasibility studies of its functioning and development

STRATEGY

create an authors’ concept and model of the new hotel, draw up its global strategy and implement it

Testing processes

prepare the establishment for opening, carry out and refine all business processes

Optimization

change operational processes in hotel functioning for increase in its profitability at the same time as optimization of expenses

Useful Information​

Recent news from the world and the Ukrainian hotel industry. Information on legislative changes that directly or indirectly affect the industry and customers

Our partners

REDITUS hotels

Основні компетенції

КОНСАЛТИНГ

консультуємо з усіх питань, та на будь-якому етапі функціонування проєкту

АУДИТ

проводимо аудит роботи існуючого об’єкту, надаємо рекомендації по його реформуванню задля підвищення ефективності

ПЛАНУВАННЯ

оцінюємо інвестиційну привабливість проєкту, створюємо техніко-економічне обґрунтування його діяльності та розвитку

СТРАТЕГУВАННЯ

створюємо авторську концепцію та модель роботи нового готелю, формулюємо його глобальну стратегію та втілюємо її у життя

ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ

готуємо об’єкт до відкриття, впроваджуємо та бездоганно відпрацьовуємо усі бізнес-процеси

ОПТИМІЗАЦІЯ

змінюємо операційні процеси в роботі готелю для збільшення його прибутковості одночасно з оптимізацією витратної частини

Послуги

Ми надаємо весь комплекс послуг, необхідних у контексті управління готелями та іншою комерційною нерухомістю.

Основою нашої діяльності є найскладніша та найважливіша частина роботи кожного готелю – продажі

У контексті будь-якого формату співпраці ми регулярно звітуємо про реальний стан продажів у готелі та виконання планових показників.

аналізуємо наявну ситуацію з продажами в готелі: перевіряємо ефективність усіх інструментів та пропонуємо нові способи

удосконалюємо існуючу механіку продажів (для працюючих проєктів) чи організовуємо продажі «з нуля» (для нових проєктів)

для кожного об’єкту створюємо індивідуальну довгострокову стратегію збільшення продажів зі зрозумілим покроковим планом реалізації

укладаємо угоди про співпрацю з корпоративними, туристичними компаніями й B2B-клієнтами

реєструємо готель у відповідних системах онлайн-бронювання житла, дбаємо про його присутність та впізнаваність

опрацьовуємо процес бронювання повністю від дзвінка клієнта до формування рахунку

розробляємо шаблони пакету документів, що використовуються в процесі продажу

впроваджуємо Revenue-менеджмент – систему управління дохідністю, яка допомагає визначити оптимальну вартість номеру готелю в певний період із врахуванням багатьох факторів

REDITUS hotels

Основні компетенції

Консалтинг

консультуємо з усіх питань, та на будь-якому етапі функціонування проєкту

Аудит

проводимо аудит роботи існуючого об’єкту, надаємо рекомендації по його реформуванню задля підвищення ефективності

Планування

оцінюємо інвестиційну привабливість проєкту, створюємо техніко-економічне обґрунтування його діяльності та розвитку

Стратегування

створюємо авторську концепцію та модель роботи нового готелю, формулюємо його глобальну стратегію та втілюємо її у життя

Відпрацювання процесів

готуємо об’єкт до відкриття, впроваджуємо та бездоганно відпрацьовуємо усі бізнес-процеси

Оптимізація

змінюємо операційні процеси в роботі готелю для збільшення його прибутковості одночасно з оптимізацією витратної частини

Корисна інформація

Свіжі новини зі світової та української готельної індустрії. Інформація про законодавчі зміни, що прямо чи опосередковано стосуються галузі та клієнтів.

Наші партнери

REDITUS hotels

Основні компетенції

КОНСАЛТИНГ

консультуємо з усіх питань, та на будь-якому етапі функціонування проєкту

АУДИТ

проводимо аудит роботи існуючого об’єкту, надаємо рекомендації по його реформуванню задля підвищення ефективності

ПЛАНУВАННЯ

оцінюємо інвестиційну привабливість проєкту, створюємо техніко-економічне обґрунтування його діяльності та розвитку

СТРАТЕГУВАННЯ

створюємо авторську концепцію та модель роботи нового готелю, формулюємо його глобальну стратегію та втілюємо її у життя

ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ

готуємо об’єкт до відкриття, впроваджуємо та бездоганно відпрацьовуємо усі бізнес-процеси

ОПТИМІЗАЦІЯ

змінюємо операційні процеси в роботі готелю для збільшення його прибутковості одночасно з оптимізацією витратної частини